Dobroczyńca Powiatu Gdańskiego

Drukuj

Organizator Konkursu na Dobroczyńcę Powiatu Gdańskiego przedłuża termin składania wniosków do dnia 10 kwietnia 2009 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin ogłasza

Konkurs na Dobroczyńcę Powiatu Gdańskiego

Celem Konkursu jest wyłonienie Przedsiębiorstwa / Przedsiębiorcy zasługującego na miano Dobroczyńcy Powiatu Gdańskiego.


Zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje (szkoły, GOK-i, GOPS-y, itp.) oraz grupy nieformalne (np: Rady Sołeckie, Rady Rodziców, grupy zawiązane przy instytucjach i innych organizacjach, w szczególności grantobiorców Programu Działaj Lokalnie) do udziału w Konkursie i złożenie wniosków nominacyjnych dla przedsiębiorstw / przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób wsparli ich działalność społeczną  w powiecie gdańskim.


Jest to okazja do nagrodzenia największych Dobroczyńców oraz podziękowania im a forum publicznym. Chcemy w ten sposób promować Dobre Praktyki, i zachęcać innych do wspierania inicjatyw społecznych.

Najciekawsze wnioski nominacyjne zostaną nagrodzone sprzętem elektronicznym
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i Wnioskiem Nominacyjnym.
Zgłoszenia należy składać do 10 kwietnia 2009r.