Aktualności

DZIAŁAJ LOKALNIE VII 2010

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY dla gmin powiatu gdańskiego w ramach

Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII 2010”

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji o wysokości do 6 000,00 zł. Całkowita wartość wsparcia wyniesie 75 000,00 zł. 

Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Jeśli macie pomysł na projekt, który:

- zakłada współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

- wynika z konkretnych potrzeb waszej społeczności,

- ma jasno określony cel i dobrze zaplanowane działania,

- będzie realizowany wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

WEŹCIE UDZIAŁ W KONKURSIE

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 15 marca 2010r a kończy z dniem 21 maja 2010r (decyduje data dotarcia wniosku).

Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronach 

www.stow-wiezi.org.pl oraz www.dzialajlokalnie.pl  i pod telefonem nr 508 33 60 62.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu, również za pośrednictwem Urzędów Gmin.

W 2008 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin w ramach Konkursu Działaj Lokalnie przyznało 11 grantów na łączną kwotę 64 027,00 zł.

W 2009 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin w ramach Konkursu Działaj Lokalnie przyznało 16 grantów na łączną kwotę 81 000,00 zł.

 

Poniżej do pobrania:

- Regulamin konkursu,

- Wniosek.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin 

ul. Obrońców Wybrzeża 2b

83-000 Pruszcz Gdański

Strona www: www.stow-wiezi.org.pl

e-mail: stow.prgd@gmail.com 

lub biuro@stow-wiezi.org.pl

Rok rejestracji: 2002

KRS: 0000129119

REGON: 192828460

NIP: 604-00-41-310

 

© 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin