To był rok

Drukuj

 

Wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już 2-ego marca Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin zwołało swoje 9 zwyczajne Walne Zebranie członków. Spotkaliśmy się, by podsumować naszą działalność w 2009 roku i przyjąć plan działań na rok bieżący. 

Z przyjemnością odnotowaliśmy, że pomimo kryzysowego roku ubiegłego udało nam się, wręcz przysłowiowo „rozwinąć skrzydła”, i zrealizować kilka poważnych projektów oraz nie zapomnieć o innych, pomniejszych działaniach prowadzonych od lat. Pokrótce przedstawimy, jaki to był rok, ów 2009 dla Stowarzyszenia, co zrealizowaliśmy, i jaka była tego wartość.

Program Działaj Lokalnie – koszt 107 980,76 zł:

 

W ramach Programu Działaj Lokalnie w 2009 roku Stowarzyszenie przyznało 16 grantów na łączną kwotę 81.000,00 zł. (w 2008r. 11 grantów na kwotę 64.027,00 zł). Projekty realizowane przez grantobiorców przedstawiliśmy w poprzednim numerze WIĘZI [4/2009 (21)] Na stronie 3 podsumowanie Działaj LokalnieW realizacji projektu Stowarzyszenie uzyskało wsparcie od partnerów prywatnych i instytucjonalnych.

 

Program Ogrody – koszt 156 939,31 zł

 

Kontynuując podjęte w 2006 roku starania o utworzenie ogrodów botanicznych i parków na terenie powiatu gdańskiego, Stowarzyszenie pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotację w wysokości 140.000,00 zł na  rewitalizację założenia parkowego w miejscowości Przywidz. W lipcu 2009 roku przystąpiono do pierwszych prac na terenie Gospodarstwa Rolnego „Zielona Brama” – partnera Stowarzyszenia, który przekazał nieruchomość na realizację projektu. W wyniku zawartego porozumienia park będzie ogólnodostępny przynajmniej do 2020 roku. Przeprowadzono pielęgnację istniejącego drzewostanu, wykonano cięcia i zabiegi sanitarne, usunięto posusz. Kolejnym etapem było kształtowanie terenu, wykonanie oczka wodnego, wytyczenie i utwardzenie ścieżek oraz montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, altany, pergoli. Prace w 2009 roku zakończono wykonaniem ponad 1000 nasadzeń roślin – drzew, krzewów, pnączy i wysianiem trawy. W 2010 roku planuje się wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych. W realizacji projektu Stowarzyszenie uzyskało wsparcie od partnerów prywatnych.

 

Program Kultura – 14 987,75 zł

W ramach programu Kultura Stowarzyszenie realizowało w 2009 roku projekty:

 

Czasopismo społeczno-kulturalne „Więzi”

 

W 2009 roku wydano 4 numery WIĘZI od 18. do 21. Na łamach czasopisma  zaprezentowano:

*                     Artystów: Henryka Lisiecka; Aleksander Dardzyński; Gagik Parsamjan;

*                     Fotografików: Jakub Grześkowiak; Wojciech Kowalczyk;

*                     Laureatów konkursu filmowego „Pruszcz Gdański – Poznaj swoje miasto”,

*                     Sylwetki: Andżelika Borys; Agnieszka Pomorska;

*                     Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kłodawy; Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”; Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont; Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej w Buszkowych; Związek Inwalidów Wojennych RP.

*                     Projekty realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie;

*                     Gminy powiatu gdańskiego;

*                     Radio TOKSYNA FM, Cytawa Cafe; Kino w Łęgowie;

 

Konkurs filmowy o Pruszczu Gdańskim „Poznaj swoje miasto”

 

 Stowarzyszenie było współorganizatorem konkursu filmowego o Pruszczu Gdańskim przeprowadzonego przez Portal Regionalny PRUSZCZ.COM. W ramach konkursu oceniono ponad 20 krótkich filmów nadesłanych przez filmowców-amatorów. Celem konkursu jest promowanie miasta Pruszcz Gdański, integracja mieszkańców oraz stwarzanie możliwości do prezentacji wszelkiego rodzaju form audio-wizualnej ekspresji młodych twórców amatorów. Informacje o konkursie i nadesłane filmy można oglądać na stronie www.konkursfilmowy.pruszcz.com.

 

Przegląd Chórów Amatorskich Powiatu Gdańskiego „Listopadowe Śpiewanie”

W dniu 15. listopada po raz szósty Stowarzyszenie zorganizowało Przegląd Chórów Amatorskich Powiatu Gdańskiego Listopadowe Śpiewanie. Jak co roku z imprezą goszczono w Kościele parafii pw. Błogosławionego Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim. Swoimi głosami pochwaliło się osiem chórów oraz zespół wokalno-instrumentalny Pascha z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Imprezę występem uświetnił zespół Les Amis, który w repertuarze posiada pieśni polskiej i zagranicznej literatury Renesansu i Baroku a także staropolskie okolicznościowe pieśni, kolędy i pastorałki.

 

Dobroczynność – 39 619,64 zł

 

Prowadząc działalność w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Stowarzyszenie w 2009 roku realizowało zadania:

 

Dzieci i Młodzież

 

Organizację pomocy dla dzieci z rodzin ubogich w postaci wyprawek szkolnych i paczek świątecznych, we współpracy z innymi organizacjami, między innymi Społecznym Stowarzyszeniem Lokatorów SZLEMKA.

 

Kamilek

 

Na prośbę Wójta Gminy Pruszcz Gdański Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji i przekazaniu pomocy dla Kamila Wrzoska i jego rodziców. Kamilek urodził się z wadą, która uniemożliwiła mu normalne odżywianie. Półtora roku spędził w szpitalu podłączony do specjalnej aparatury z ograniczonym kontaktem z rodziną. Stowarzyszenie udostępniło osobowość prawną celem przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby rodzina Kamilka mogła przeprowadzić się do lokalu mieszkalnego umożliwiającego stały pobyt dziecka w domu wraz z rodzicami.

 

Agata

 

Stowarzyszenie w 2009 roku przystąpiło do realizacji programu o nazwie AGATA, w ramach którego oferuje wsparcie dla osób i rodzin osób chorych na neurofibromatozę. W roku 2009 opieką objęto jedną osobę, która uzyskała wsparcie w badaniach, hospitalizacji i rehabilitacji.